Irodalomjegyzék

 • Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Bp., 1900. Akadémiai Kiadó reprint sorozat, Bp., 1993.
 • Bajomi Lázár Endre: T.T.T. — Titkos Társaságok Története. Minerva Kiadó, Bp., 1969.
 • Bakonyi Kálmán: Magyar szabadkőművesek igazsága. I. füzet Bíró Miklós kiadó 1927.
 • Balassa József: A szabadkőművesség története. Média, Bp., 1990.
 • Barrett, David, V.: Titkos társaságok. Az ősiektől és rejtettektől a modernekig és álcázottakig. Gold book, 1980.
 • Benda Kálmán (szerk.): A magyar jakobinusok. Iratok, levelek, naplók. Bibliotheca Kiadó, Bp., 1957.
 • Berényi Zsuzsanna Ágnes : Budapest és a szabadkőművesség, magánkiadás az Argumentum gondozásában, 2005
 • Berényi Zsuzsanna Ágnes: A nagymester. Bp., 1997.
 • Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve. Heraldika, 2001.
 • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Iratok a magyarországi szabadkőművesség történetéhez 1918 – 1950. Magyar Országos Levéltár, 2001.
 • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek. Argumentum, 2002
 • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Szabadkőműves páholyneveink az ezredfordulóig.
 • Boreczky Beatrix: A magyar jakobinusok. Gondolat Kiadó, Bp., 1977.
 • Bradley, Michael: Titkos társaságok könyve,     Alexandra, Pécs, 2006 ISBN 963 369579-1
 • Brown, Dan: A Da Vinci-kód.         Gabo, Bp., 2004
 • Bulgakov, Mihail: A Mester és Margarita. Európa Kiadó, Moszkva,    1973
 • Cerinotti ,Angela: Legendák Atlasza – a Grál. Alexandra, Pécs ISBN 963 368155-3
 • Cox, Simon: Az angyalok titkai. Gabo, Budapest, 2005
 • Eckhardt Sándor: Magyar rózsakeresztesek. Bp., 1922.
 • Eco, Umberto: A Foucault-inga. Európa könyvkiadó, Budapest,2002
 • Fejtő Ferenc: Rekviem egy hajdanvolt birodalomért. Atlantisz, Budapest, 1990.
 • Fekete József: A szabadkőművesség szelleme. Márkus Samu nyomdája, Bp., 1902.
 • Garver, Will L.: A fehér piramis. (1894), Komáromy, 2001.
 • Godwin, Joscelyn, Christian Chanel, John P. Deveney: A Luxori Hermetikus Testvériség, Gold Book Kiadó
 • Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763-1795). Akadémiai, Bp., 1967.
 • Hoppál Mihály — Jankovics Marcell — Nagy András — Szemadám György: Jelképtár 1977.
 • Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században. Kolozsvár, 1933.
 • Jászberényi József: A magyarországi szabadkőművesség története. Print X Budavár, 2005.
 • Kazinczy Ferenc: Az én életem. Összegyűjtötte, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc. Magvető Könyvkiadó, Bp., 1987.
 • Kiszely Gábor: A leleplezett szabadkőművesség. Korona Kiadó, Bp., 2000.
 • Kiszely Gábor: A szabadkőművesség. Korona Kiadó, Bp., 1999.
 • Knight, Christopfer és Lomas, Robert: A Hiram kulcs, Gold Book Kft.
 • Nagy Zsuzsa: A magyar szabadkőművesség. In: Iskolakultúra. 1994/11-12. pp. 53-58.
 • Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesek. Akadémiai Kiadó, Bp., 1988.
 • Nagy Zsuzsa: Szabadkőművesség a XX. században. Kossuth Kiadó, Bp., 1977.
 • Landon, Robbins: 1791 Mozart utolsó éve, Corvina, Szombathely, 2001
 • Le Droit Humain – Alkotmány, 2002
 • Lévy, Eliphas: A beavatás kulcsa, a Logos Egyetem jegyzete, Miskolc ISBN szám 963 550655-4
 • MacNulty, W. Kirk: A szabadkőművesség jelképei, titkai jelentősége. Kossuth, 2006.
 • Magyar László András: A mű ember története, Akadémia Kiadó. Budapest 1992
 • Márton László (szerk.): Szabadkőműves gondolatok. Belvárosi Kiadó, Bp., 1993.
 • Márton László szerk:           Trianon és a szabadkőművesség, S.G.B. Kiadó, 2002, ISBN           963 202378-1
 • Mosse, Kate: Labirintus. Partvonal Kiadó, 2006
 • Nagy Töhötöm: Jezsuiták és szabadkőművesek. Universum Kiadó, Szeged, 1990.
 • Nettesheim, H. C. Agrippa von : Okkult filozófia 1. kötet. Hermit, 1999 ISBN 963 859486-1
 • Pálóczi Horváth Ádám: Felfedezett titok. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1988.
 • Poór János: Kényszerpályák nemzedéke 1795-1815. Gondolat Kiadó, Bp., 1988.
 • Rákos Péter: A titkos név könyve, Bioenergetics Kft.,Piliscsaba, 1999 ISBN          963 812067-3
 • Ridley, Jasper: A szabadkőművesek. Gold book, 2003.
 • Rosekruis Pers: A rózsakereszt útja korszakunkban, Országos Gondnokság Arany Rózsakereszt,    1994,
 • Sand, George: Consuelo I.-II; Rudolstadt grófné, Európa Kiadó, Bp.           1978
 • Sáry Gyula: Szabadkőművesség avagy a királyi művészet. Dénes Natur Műhely, 2004.
 • Seligman, Kurt: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Kairosz, 1997.
 • Sumonyi Zoltán: Újrafelfedett titok. A magyarországi szabadkőművesekről. Talentum Kiadó, Bp. 1998.
 • Tolsztoj, Lev: Háború és béke. Urbis Könyvkiadó. Bp. 2002
 • Trianon és a Szabadkőművesség. Magyar Nagyoriens. S.G.B. kiadó 2002.
 • Uxkull, Woldemar von: Beavatás az ősi Egyiptomban. Hermit, Miskolc. 1999
 • Vurm, Bohumil: Európa titkos története I-II. Sziget, 2002, 2004.
 • Wallas-Murphy, Tim, Maralyn Hopkins: Rosslyn. Alexandra, Pécs   2001
 • Wilmshurst, W.L.: A szabadkőművesség filozófiája. (1927) Hermit. é.n.
 • Wirth, Oswald: A szabadkőművesség okkult szimbólumai. Édesvíz Kiadó, 1998.
 • Wirth, Oswald: A Tarot mitológiája, mágiája, ezotériája. (1928) Hermit, é.n.
 • Yeats, William Butler: Rosa Alchemica, Hermit, 1999, ISBN 963 923103-7

 

Linkek

 

Linkek magyar nyelven