Zalán Tibor

A szabadkőműves páholyban

Pierre Bezuhov versének fordítása 

Az este, ahogy beléptem
a pétervári éjszakák mögött van
még egy éjszaka van
még egy sötétebb éjszaka van
még egy sötétebb sötét van
akár a mély bársonyok
csatornalejárók fölmeredő csonkján
A koponya szemüregén át városok
fényei, világvárosok fénye csordul
a fekete asztalon derengő
koponya szemüregéből
Nemléten jövő-átszivárgások
lelkemben most
buggyan fel zavarosságát veszítve
mindaz, amit eddig kerestem
A hideg posztón
ezüst tőr hever – idegen
villanása végigszánt arcomon
A gyertyák csontig égnek
akkorra
elkészül végrendeletem
És már nem tudom
mit kell nem felejtenem, súlyos
érceim hová kerültek, mit
elhagynom, ha oda kerülök vége, és
a Világegyetem
Nagy Építőmestere elfogadja kései jelentkezésemet
            megrokkanásom
                        megroppanásom
                                    után
Kit szóíit ez a távoli kalapácskoppanás
Félig térden
bekötött szemmel is látom a gyönge fényt
a szépséget
pedig még nem vagyok a fénynél
a bölcsességet
a fény messze van
és az erőt
és mégis látom már, hiába
hogy az elején
vagyok
a vége tisztán tűnik szemembe
a tiszta
vég. És tiszta leszek a végén
én is a véghez – végtelenül tisztább
                                    Elhagyott érceimtől
megkönnyült szívvel
léptem ki a sötétkamrából, hogy
soha ne ismert vidéken kezdjem meg
három utazásomat
Nehéz
férfikéz vállamon
            Nehéz
                        levegőben
                        nehéz
                        szagú ruhákban
ünneplőbe öltözött férfiakat sejtek meg
körben, hallom nyaki ütőerük
halk neszezését
Orromban gyertyák kanócának
illata
Idegeimben szégyen és
a régen elutasított
lelkesedés valamiért
            valami után
A mellem fölé tartott tőröket
csodálkozás nélkül, férfiként fogadom
Sic transit gloria mundi
Feketével letakart
hosszú asztal mögött
komor férfiak ülnek – fölöttük a falból
csillag tündököl le rám
De nincs szükségük életemre
                                                Az életemre
van szükségük ezeknek
a tőröknek is
Jobb kezem az Íráson
a körző hegye szívemre mered
valaki elsorolja a rend törvényeit az
eskü szavait, megérzem a
derékszögbe állított láb kollektív
magányát
Az oszlopok alatt
már elviselhetetlen a fény, fejem szédül
homályosodik szemem
Amit látok, az már csak belül
Köténnyel felöveznek, kezemre
kesztyűt húznak
ékszerrel felékesítenek
Nem ismerek többé fokozatokat
erény és bűn között
Segítek testvéreimnek
                        bárkicsodák is
a tévelygőt jóra intem
                        az elesőt felkarolom
haragot vagy gyűlöletet nem forralok
                 testvérem ellen
                 Ellenségeimnek
                 megbocsátok, rajtuk nem állok
bosszút
Régi elveszített
fenségem nyomaira rátalálok
Szememből könny csordul, alig
hallom az ezüst kalapács újabb
                                             koppanásait
Ki vagyok
             Ki lettem
                 Ha innen kilépek
melyik szörny-Oroszország hever el
                                   lustán a lábam előtt.