George Sand: Consuelo

Három kötetből, az első kettő szokványos romantikus szerelmi történet az 1700-as évek elejéből.

Velence – Porpora énekmester kórusában egy csúnya, félig spanyol, félig cigány kislány kiemelkedik hangjával. A lányt megfenyegeti Anzoleto énekes szerlme, a féltékeny Corilla, a színház első énekesnője. Consuelo, mestere biztatására, titokban elhagyja Velencét, és sok csalódás és szenvedés elől Mária Terézia birodalmába menekül. Bejárja Németországot, Csehországot. Ausztriát. Vándorútján a fiatal Haydn kíséri.

Consuelo hűséget esküszik a haldokló (sorvadás) Albert von Rudolstadt grófnak, majd búcsút vesz a ravatalon fekvő szerelmétől, de a temetést már nem tudja kivárni: Berlinhez köti a szerződése, Nagy Frigyes udvarában kell fellépnie. Itt feltűnik Voltaire, a Trisztmegisztosz nevű varázsló, Saint Germain gróf, alkímisták, és itt látja viszont halott férjét egy varázslás közben Cagliostro laboratóriumában.

Hamarosan elveszti az uralkodó kegyét, és a spandaui vár-börtön foglya lesz. Egyszer hozzák csak ki, az opera évad idejére énekelni. A börtönben naplót ír, ebből derül ki, hogy levelet kapott, amelybe biztosítják róla, hogy majd kiszabadítják. Aláírás: Testvéreid, A Láthatatlanok. Kiszabadítás után kihallgatást kér a Láthatatlanok tanácsától.

Közben felvonul az egész misztikus XVIII. század, az a sok szekta és politikai csoport, amely mind készül az emberiség nagy forradalmára.