George Orwell: 1984

A mű mindennek mondható, csak szabadkőműves regénynek nem. De akkor mire véljük benne az alábbi idézeteket:

 

– Azért jöttünk ide, mert. ..

Elakadt, mert most fogta fel első ízben saját indítékainak határozatlanságát. Mivel tényleg nem tudta, miféle segítséget vár O’Brientól, nem volt könnyű megmondania, miért jött ide. Aztán folytatta, teljes tudatában vannak annak, hogy amit mond, ostobán és mesterkélten hangzik:

– Azt gondoljuk, hogy létezik valami összeesküvésféle, valamilyen titkos szervezet, amely a Párt ellen dolgozik, s amelyben neked is részed van. Mi is csatlakozni akarunk hozzá, és dolgozni akarunk érte. Ellenségei vagyunk a Pártnak. Nem hiszünk az Angszoc elveiben. Gondolatbűnözők vagyunk. S házasságtörők is. Azért mondjuk el ezt, mert ki akarjuk szolgáltatni magunkat kényednek kedvednek. Ha azt akarod, hogy valamilyen más módon emeljünk vádat magunk ellen, készek vagyunk rá. Abbahagyta, és a háta mögé pillantott, mert az volt az érzése, hogy kinyílt az ajtó. Valóban, a kis sárga arcú inas lépett be kopogtatás nélkül. Winston látta, hogy egy tálca van nála, rajta üveg és poharak.

– Martin közénk tartozik – mondta O’Brien közömbösen. – Hozd ide az italt, Martin. Tedd a kerek asztalra! Van elég székünk? Akkor üljünk le, és beszélgessünk kényelmesen. Hozz egy széket magadnak is, Martin! Az ügyről van szó. Tíz percre nem kell inasnak lenned.

 

vagy

 

– Tehát valóban létezik egy Goldstein nevű személy? – kérdezte.

– Igen, létezik, és életben is van. Hogy hol, azt nem tudom.

– És az összeesküvés, a szervezet? Az is valóság? Nem csak a Gondolatrendőrség kitalálása?

– Nem. Az is valóság. Testvériségnek nevezzük. Sohasem fogsz többet megtudni a Testvériségről, mint hogy létezik, s hogy hozzá tartozol. Rögtön vissza fogok térni rá. –

 

vagy

– Hallottatok már mendemondákat a Testvériség létezéséről. Kétségtelen, hogy megvan róla a saját elképzelésetek is. Valószínűleg összeesküvők óriási alvilági szervezetének képzelitek, akik sejtszerűen, titokban gyűléseznek, üzeneteket firkálnak a falakra, s jelszavak vagy különleges kézmozdulatok segítségével ismerik fel egymást. Semmi ilyesmi nem létezik. A Testvériség tagjainak nincs módjukban egymásra ismerni, s egy-egy tag a többiek közül csak nagyon kevésnek a kilétéről tudhat. Még Goldstein maga sem tudná, ha a Gondolatrendőrség kezébe kerülne, megadni nekik a tagok teljes névsorát, de még csak olyan információt sem, amely egy teljes névsorhoz juttathatná őket. Ilyen névsor nem is létezik. A Testvériséget azért nem lehet megsemmisíteni, mert nem közönséges értelemben vett szervezet. Semmi más nem tartja össze, csak egy eszme, amely elpusztíthatatlan.

vagy

Egy pillanatig hallgattak.

-Néhány percünk van még, mielőtt távoznod kell – mondta O’Brien. -Találkozunk majd. ..ha találkozunk. ..

Winston felnézett rá.

– Ott, ahol nincs sötétség? – kérdezte tétovázva. O’Brienen nem látszott meglepődés. Bólintott.

– Ott, ahol nincs sötétség -felelte, mintha megértette volna a célzást.